lunes, 3 de junio de 2013

LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES


El model que ens proposa un gran teòric en aquesta matèria anomenat Howard Gardner diu que la intel·ligència no és un model unitari que agrupa diferents capacitats específiques amb diferents nivells de generalitat, sinó com un conjunt d’intel·ligències múltiples diferents e independents. Diu que d’intel·ligència és la capacitat de resoldre problemes i elaborar productes que siguin valuosos en una o més cultures.
L ‘intel·ligència en la brillantor acadèmica no ho és tot. A l’hora espavilar-se a la vida no n’hi ha prou en tenir un gran expedient acadèmic. Hi han persones de gran capacitat intel·lectual però incapaços d’escollir be els seus amics o persones menys brillants a l’escola que tenen èxit en el món dels negocis. Per triomfar en el món dels negocis o els esports requereix ser intel·ligent, però en cada camp s’utilitza una intel·ligència diferent. Per exemple Einstein no és ni més ni menys intel·ligent que Gasol(bàsquet). És simplement que pertanyen a camps diferents.
L’ intel·ligència és una capacitat i tots els humans són capaços de conèixer el món de 8 formes diferents. A traves del llenguatge, de l’anàlisi lògic-matemàtic, de la representació espacial, del pensament musical, de l’ús del cos per resoldre problemes, fer coses, d’una comprensió de nosaltres mateixos. Les persones aprenen, representen i utilitzen el coneixement de moltes i diferents formes. Aquestes diferències desafien el sistema educatiu que dóna per suposat que tothom pot aprendre les mateixes matèries de la mateixa manera.TIPUS D’INTEL·LIGÈNCIA
1.      Lingüística-verbal: Hi ha un àrea al cervell que s’anomena “àrea de broca” que és la responsable de la producció d’oracions gramaticals. Una persona amb aquesta àrea lesionada pot comprendre paraules i frases sense problemes però té dificultats per construir frases més senzilles. La seva capacitat és la  de comprendre l’ordre i el significat de les paraules en la lectura, l’escriptura, parlar i escoltar. Normalment són líders.
2.      Lògica-matemàtica: Capacitat per identificar models, calcular, formular i verificar hipòtesis. Utilitza el mètode científic i els raonaments inductius i deductius. Solen ser economistes, ingeniers, científics…
3.      Espacial: L’hemisferi dret (persones dretanes) és el més important en aquest aspecte. Les lesions en aquest hemisferi provoquen danys en l’habilitat per orientar-se en un lloc, per reconèixer cares o escenes .Aquest dèficit l’intentaran compensar amb estratègies lingüístiques com raonar en veu alta per intentar resoldre una feina o be s’inventaran respostes. Un clar exemple són les persones cegues. Normalment són artistes, fotògrafs, arquitectes, dissenyadors, publicistes..
4.      Musical: En certes àrees del cervell es desenvolupen papers importants en la percepció i la producció musical. Estan situades en l’hemisferi dret i en cas de lesions en aquesta zona es perd habilitat musical. Normalment són músics, compositors, crítics musicals
5.      Corporal-cinestésica: El control del moviment corporal es localitza en l’escorça motora, cada hemisferi domina o controla els moviments corporals del costat oposat. Amb els dretans el domini dels moviments es troba a l’hemisferi Esquerra. És la capacitat per realitzar activitats que requereixen força, rapidesa, flexibilitat i equilibri. Normalment són artistes, fotògrafs, arquitectes i dissenyadors..
6.      Intrapersonal: És el coneixement dels aspectes interns d’una persona i permet comprendre i treballar amb els demés. Els lòbuls frontals fan un paper central en el canvi de personalitat, els danys en aquesta àrea poden produir irritabilitat o eufòria i en la part superior es produeix indiferència, apatia. Són disciplines aon es important la meditació, disciplina personal i donar el millor de sí mateix.
7.      Interpersonal: Permet a una persona hàbil llegir intencions i desitjos dels demés. Això es dona sovint en líders religiosos, polítics, terapeutes, Mestres.. Els lòbuls frontals són importants. Els danys en aquesta àrea provoquen canvis profunds de personalitat. És la necessitat de cohesió de grup, lideratge, organització.. Tenen la capacitat de treballar amb la gent i ajudar a persones a identificar i superar problemes.
8.      Naturalista: Es la competència per percebre relacions que existeixen entre varies espècies o grups solen ser hàbils per observar, identificar, classificar als membres d’un grup o espècie. Capacitat i habilitat per la flora, fauna, cacera…