jueves, 29 de diciembre de 2016

ELS PLAGUICIDES TÓXICS


Després de molts estudis i segons el Programa de control de redisus de plaguicides de l’agència espanyola de consum i seguretat alimentària hi han 33 plaguicides als aliments espanyols prohibits a nivell Europeu.Aquets poden alterar el sistema hormonal provocant malformacions, diabetis, càncers de mama, tiroides i testicles. Les substàncies químiques que contenen son disruptors endocrins, que son substàncies alienes al cos humà que son capaces de modificar els gens de fills i nets.

L’informe constata que hi ha 53 substàncies legals que alteren el sistema hormonal.
Els 33 plaguicides son:
2,4 D, bupirimato, captan, clorotalonil, clorpirifós, clorpirifós, metil, cipermetrin, ciproconnazole, deltanetrin, ditiocarbamatos, epoxiconnazale, fenoxicarb, flutriafol,, iprodione, laubda, cihalotrin, linurón, melatión, metiocarb, procloraz, proparnocarb, propiconnazole, propizamida, pirinetamil, piripoxifen, tebuconazole, tiacloprid, tiofanate-metil, toiciofosmetil, triadimenol.
Els plaguicides disruptors endocrins presents al aliments.
1.      Clorpirifós:
Olives per l’oli, espàrrecs, espinacs, mandarines, pomes, marcocs, mel, taronges, patates, peres, pinyes, plàtans, porros, llavors de girasol, tomàquets, raïms de taula, pastanagues.
2.      Cipermetrina:
Espinacs, Bledes, pomes, cogombres, peres, porros, síndria, olives per l’oli, mangos, marcocs,
3.      Deltametrin:
Arròs, espinacs, farina refinada, enciam, pomes, marcocs, peres, pebrots i tomàquets.
4.      Ditiocarbamatos:
Olives per l’oli. Cebes ecològiques, espinacs, fongs, pomes, préssecs, taronges, cogombres, peres i pastanagues.


Els aliments més contaminats per plaguicides disruptors endocrins son:
·         Peres
·         Pomes
·         Préssecs
·         Taronges
·         Espinacs
·         Cogombres
·         Pastanagues
·         Tomàquets
·         Raïm
·         Mandarines


Per tot això no ens hem d’estranyar que cada vegada hi hagin més persones malaltes i més malalties considerades rares. Amés la contaminació i altres factors també influeixen negativament en la nostra salut.
CUIDEM EL NOSTRA PLANETA. ÉS ÚNIC