miércoles, 16 de octubre de 2013

MEDICINA ALOPÀTICA I MEDICINA NATURISTA

La medicina al·lopàtica és la medicina que coneixen la majoria de persones i la naturista cada vegada és més coneguda i utilitzada per més persones, encara que les per por i desconeixement li manca molt camí per recorre. És evident que hi ha moltes diferències entre una i altra medicina, però jo en voldria destacar 7 .

1.      La terapèutica al·lopàtica és la teràpia de la malaltia i la naturista la del malalt.
2.   La terapèutica al·lopàtica es basa el l’acció d’un remei i la naturista es fonamenta en la reacció de l’organisme.
3.      La al·lopàtica es basa en les síntomas de la malaltia i la naturista no sols lluita contra els síntomas sino que dirigeix l’atenció contra les causes primeres.
4.      La al·lopàtica es dirigeix contra les causes secundàries de la malaltia i la naturista tracta de combatre les causes primàries.
5.      A les malalties agudes la medicina al·lopàtica tendeix a atacar la dolencia i la naturista esta a l’expectativa
6.      Els tractaments al·lopàtics es dirigeixen quasi sempre al aparell, sistema u òrgan lesionat. El naturisme entén la malaltia com un procés general i dirigeix el tractament cap l’organisme com a unitat.
7.      La terapèutica al·lopàtica és analítica, va del tot a la part i la naturista és sintètica, procedeix de la part al tot.