lunes, 26 de marzo de 2012


FENG SHUI  (2ª PART)

En aquesta segona part donarem uns consells que ens ajudaran a estar millor a casa nostra, negoci… i a millorar la nostra salut. Aquets consells són aplicables tan a vivendes per construir com construïdes.
1.      Si poguéssim escollir un lloc eon viure i  un lloc de nova construcció seria aconsellable que fos una casa quadrada i la part posterior i laterals protegits, per muntanyes, arbres o altres edificis. A l’entrada es podria posar una Font o estanc d’aigua que afavoreix la fortuna. Si col·loquem una piscina que fos al davant de la casa i de formes arrodonides.
2.      Evitar a dins a casa objectes afilats, aguts, cantonades, taules quadrades, bigues, columnes…Els objectes millor arrodonits . Evitar passadissos massa llargs.
3.      A l’entrada de la casa hauríem d’evitar tenir molts objectes, ja que dificulta l’entrada de l’energia.
4.      Evitar acumulacions de moltes coses a casa. Moltes vegades guardem moltes coses que no serveixen de rés.Hauriem de fer neteixa sovint i mantenir l’ordre. Els aromes naturals, l’incens i la música relaxant ens ajudaran en l’entrada d’energia.
5.      Els animals són recomanables. Les tortugues són una gran protector de la casa. Però els gats escullen llocs amb més radiacions per sentar-se o descansar, pertant és millor no estar en aquets llocs.
6.      Els miralls no s’haurien de col·locar alineats amb portes i finestres, excepte si tenim un paisatge davant. Els evitarem a la porta principal ja que farà marxar l’energia i als dormitoris perquè és un lloc de descans i faríem l’efecte d’ampliació.
7.      Els colors de les parets estaran basats segons la situació de la brújula Pa Kua que ens situarà els punts cardinals de la casa i el element que correspongui de la terra . que vam veure en la primera part del feng shui.
8.      Les portes i finestres no haurien d’estar alineades. En cas que ho estiguin col·locarem unes cortines a les finestres.
9.      En la part nord de la casa col·locarem objectes que tinguin a veure amb l’aigua(acuaris, fonts…) per atraure la fortuna.
10.  Si tenim escales a dins a casa no col·locarem al sota escala un escriptori o acuari sinó objectes relacionats amb la família.
11.  Les columnes quadrades o les bigues són de mal feng shui. Per amagar les bigues  crearem un fals sostre. Per les columnes posarem plantes.
12.  El bany hauria d’estar a la part nord, nord-est o nord-oest de la casa ja que esta vinculat a l’element aigua. És la zona més conflictiva de la casa. Tots els elements com banyera, pica.. haurien d’estar tapats. Podem posar un mirallet a la porta del bany per la part de fora.
13.  La cuina s’ha de tenir neta. L’ideal seria que els fogons no estesin al costat de la pica de fregar. Si és així col·locarem una cullera de fusta penjada a la paret. Hauria d’estar al oest i no coincidir amb las porta principal. Així evitarem problemes d’obesitat i psicòlegs.
14.  Els dormitoris són un lloc de tranquil·litat. No són aconsellables coses relacionades amb l’aigua. Els colors de la paret haurien de ser relaxants(blau, veig i colors clars). Les bigues sobre el sostre del llit representa separació de parella.
15.  Els colors de la sala d’estar poden ser de color verd, groc o vermell. S’ha d’intentar col·locar els sofàs un enfront de l’altra perquè les persones es puguin veure. És aconsellable col·locar un mirall enfront de la taula aon mengem i que reflexi la família. La taula hauria de ser rodona i sinó compensar amb objectes circulars(gerros, flors…)


martes, 20 de marzo de 2012


AURA-SOMA


Origen

Aquesta teràpia va ser creada a Anglaterra l’any 1984 per Vicky Wall. El lema d’aquesta teràpia podria ser “Porta una mica de color a la teva vida”. L’aura-soma són unes ampolles de colors brillants, clars i lluminosos. Ni han 103 i cadascuna té uns colors, significat i objectiu diferents.
Tot va començar quan Vicky Wall, que era farmacèutica, podòloga i herbolària i amb un do de veure l’aura de la gent es va quedar cega als 66 anys per una diabetis. A partir de llavors va començar a fer meditació, i després de cada meditació se li repetia un missatge que li deia”Ves i divideix l’aigua”, i deixant-se guiar per aquestes meditacions va entrar en un laboratori amb dos terapeutes més i va començar a crear les ampolles.
La gent es sentia atreta per el colors i el seu èxit va fer que  actualment hi hagi centres de distribució per tot el món.
En les ampolles hi trobem energies dels minerals, essències vegetals i les propietats dels colors repartits en dos fraccions de colors.


Significat i procediment a seguir per el seu ús

La persona ha d’escollir 4 ampolles que més li agradin i el terapeuta farà una lectura del seu significat. A continuació veurem el propòsit de cada ampolla:

1.      1era ampolla: Reflexa el propòsit de la vida de la persona.
2.      2ona ampolla: Manifesta els talents necessaris per aconseguir el propòsit en la vida.
3.      3era ampolla: El punt que es troba la persona en la seva elecció de la vida.
4.      4arta ampolla : Reflexa el present-futur. Les energies que arriben del futur i es poden utilitzar al present.
Les ampolles s’utilitzen per ordre i sempre s’ha d’esperar que s’acabi una per passar a l’altra. La forma de utilitzar-la és primer remenem l’ampolla i després posem unes gotes a la palma de la mà i l’apliquem als chacras que ens ha indicat el terapeuta.
En aquesta teràpia és la persona que escull la medecina que necessita.

RECEPTA

ECZEMES

Massatge amb súc de cogombres

-Es liqua el cogombre i amb el suc que s’obté s’unta una gasa i s’aplica sobre els èczemes.
-El resta del líquid s`ha de beure de seguida
-Fer-ho dos cops per setmana.
jueves, 8 de marzo de 2012

www.facebook.com/onabitlles/espurnes

En aquesta adreça trobareu els videos explicatius del feng shui


FENG SHUI
Aquesta paraula significa vent i aigua i és una disciplina oriental que permet reconèixer, estimular i harmonitzar l’energia ambiental amb el propòsit de promoure la salud, el benestar i la realització personal, Els seus orígens daten de fa uns 7000 anys i es va difondre a occident desde Hong Kong i Twain, ja la practicaven els taoistes.

En qué consisteix i cóm actua un especialista de feng shui
1.      Es fan unes medicions radioestèsies i kinestésicas amb unes beril·les metàl·liques en forma de L i que són de coure i medeixen uns 27 cms de llarg i 9 cms mànec. Aquestes ens indicaran la presència o no d’alguna geopatia o un creuament de les xarxes Hartam i Curry, noms en honor dels seus descobridors. En el cas de que hi hagués alguna afectació s’ha de resoldre, ja que pot afectar a la nostra Salut debilitant l’energia i provocant malalties degeneratives. És el que s’anomena viure en un edifici malalt.(Per conèixer més be aquets conceptes s’adjuntarà un vídeo explicatiu)
2.      En segon lloc es medeix la quantitat d’energia que hi ha a la nostra vivenda amb un aparell anomenat biòmetra i  l’energia de l’espai és l’ unitat bovis. Perquè la nostra vivenda sigui saludable hem de tenir uns mínims d’unitats bovis sinó és quan ens pot afectar a la nostra salut .
3.      En tercer lloc i en base a un planell de la nostra vivenda, negoci... localitzarem els punts cardinals: Nord, sud, est, oest. I col·locarem sobre el planell una brújula anomenada Pa Kua, així podrem saber aon estan situats els diferents aspectes de la nostra vida: amor, salut, treball... per poda’ls potenciar, en el cas que sigui necessari. ( S’adjuntarà un vídeo per veure el procés)

Una vegada es té tota l’ informació es redacta un informe dels possibles problemes detectats per poder trobar-hi solucions. Els problemes es poden solucionar amb la col·locació de minerals (oxidianes, cuarzos..) en llocs estratègics per contrarestar geopaties. També es tenen en compte una bona distribució dels elements de la vivenda, negoci..., dels colors, decoració, plantes, aromes... És molt important crear un espai aon l’equilibri entre l’espai i les persones sigui el millor possible.
Abans hem parlat de la brújula Pa Kua, i a continuació analitzarem els kuas. Aquets kuas estan relacionats amb els punts cardinals i en cada aspecte de la nostra vida.


 Kuas


 Aquets Kuas són: Terra, Cel, Foc, Aigua, Tro, Vent, Llac i Muntanya respectivament.


Els Kuas són un llenguatge que influeix en els meridians de l’acupuntura activant els fluixes d’energia. Cadascun dels 8 kuas esta format per una combinació de línees yin (discontínues) o yang (continues) sobreposades a 3 nivells:
1.      És el cosmos (yan)
2.      És la fusió de les dos forces
3.      És la terra (yin)
Aquets kuas son armonitzadors de feng shui i es poden fer servir per:
1.      Fer exercicis d’armonització
2.      Deixar-ho en un lloc aprop del cos durant la nit.
3.      Situa’l en l’àrea que correspon a casa, segons brújula Pa kua.


Si voleu coneixia el vostre kua heu de fer el següent:
Agafem les dues darreres xifres de la nostra data de naixement i les sumem
Exemple: 1964   6+4=10 o sigui 1 o 1968   6+8=14 o sigui 1+4=5
En el cas dels homes li restem al resultat 10 i a les dones li sumem 5.
A cada kua li correspon un número, que serà el nostre després de fer els càlculs.(observeu els kuas  anteriors i dibuixeu el vostre)
1.      Terra: 2
2.      Cel : 6
3.      Foc : 9
4.      Tro : 3
5.      Vent : 4
6.      Llac : 7
7.      Muntanya : 5 en cas homes i 8 en dones.

El feng shui és una disciplina cada vegada més utilitzada per arquitectes, decoradors, constructors... per crear vivendes cada vegada més saludables.El fet de viure en un lloc saludable ens ajudarà a estar millor amb nosaltres mateixos i envers als altres.