lunes, 26 de marzo de 2012


FENG SHUI  (2ª PART)

En aquesta segona part donarem uns consells que ens ajudaran a estar millor a casa nostra, negoci… i a millorar la nostra salut. Aquets consells són aplicables tan a vivendes per construir com construïdes.
1.      Si poguéssim escollir un lloc eon viure i  un lloc de nova construcció seria aconsellable que fos una casa quadrada i la part posterior i laterals protegits, per muntanyes, arbres o altres edificis. A l’entrada es podria posar una Font o estanc d’aigua que afavoreix la fortuna. Si col·loquem una piscina que fos al davant de la casa i de formes arrodonides.
2.      Evitar a dins a casa objectes afilats, aguts, cantonades, taules quadrades, bigues, columnes…Els objectes millor arrodonits . Evitar passadissos massa llargs.
3.      A l’entrada de la casa hauríem d’evitar tenir molts objectes, ja que dificulta l’entrada de l’energia.
4.      Evitar acumulacions de moltes coses a casa. Moltes vegades guardem moltes coses que no serveixen de rés.Hauriem de fer neteixa sovint i mantenir l’ordre. Els aromes naturals, l’incens i la música relaxant ens ajudaran en l’entrada d’energia.
5.      Els animals són recomanables. Les tortugues són una gran protector de la casa. Però els gats escullen llocs amb més radiacions per sentar-se o descansar, pertant és millor no estar en aquets llocs.
6.      Els miralls no s’haurien de col·locar alineats amb portes i finestres, excepte si tenim un paisatge davant. Els evitarem a la porta principal ja que farà marxar l’energia i als dormitoris perquè és un lloc de descans i faríem l’efecte d’ampliació.
7.      Els colors de les parets estaran basats segons la situació de la brújula Pa Kua que ens situarà els punts cardinals de la casa i el element que correspongui de la terra . que vam veure en la primera part del feng shui.
8.      Les portes i finestres no haurien d’estar alineades. En cas que ho estiguin col·locarem unes cortines a les finestres.
9.      En la part nord de la casa col·locarem objectes que tinguin a veure amb l’aigua(acuaris, fonts…) per atraure la fortuna.
10.  Si tenim escales a dins a casa no col·locarem al sota escala un escriptori o acuari sinó objectes relacionats amb la família.
11.  Les columnes quadrades o les bigues són de mal feng shui. Per amagar les bigues  crearem un fals sostre. Per les columnes posarem plantes.
12.  El bany hauria d’estar a la part nord, nord-est o nord-oest de la casa ja que esta vinculat a l’element aigua. És la zona més conflictiva de la casa. Tots els elements com banyera, pica.. haurien d’estar tapats. Podem posar un mirallet a la porta del bany per la part de fora.
13.  La cuina s’ha de tenir neta. L’ideal seria que els fogons no estesin al costat de la pica de fregar. Si és així col·locarem una cullera de fusta penjada a la paret. Hauria d’estar al oest i no coincidir amb las porta principal. Així evitarem problemes d’obesitat i psicòlegs.
14.  Els dormitoris són un lloc de tranquil·litat. No són aconsellables coses relacionades amb l’aigua. Els colors de la paret haurien de ser relaxants(blau, veig i colors clars). Les bigues sobre el sostre del llit representa separació de parella.
15.  Els colors de la sala d’estar poden ser de color verd, groc o vermell. S’ha d’intentar col·locar els sofàs un enfront de l’altra perquè les persones es puguin veure. És aconsellable col·locar un mirall enfront de la taula aon mengem i que reflexi la família. La taula hauria de ser rodona i sinó compensar amb objectes circulars(gerros, flors…)