jueves, 8 de marzo de 2012


FENG SHUI
Aquesta paraula significa vent i aigua i és una disciplina oriental que permet reconèixer, estimular i harmonitzar l’energia ambiental amb el propòsit de promoure la salud, el benestar i la realització personal, Els seus orígens daten de fa uns 7000 anys i es va difondre a occident desde Hong Kong i Twain, ja la practicaven els taoistes.

En qué consisteix i cóm actua un especialista de feng shui
1.      Es fan unes medicions radioestèsies i kinestésicas amb unes beril·les metàl·liques en forma de L i que són de coure i medeixen uns 27 cms de llarg i 9 cms mànec. Aquestes ens indicaran la presència o no d’alguna geopatia o un creuament de les xarxes Hartam i Curry, noms en honor dels seus descobridors. En el cas de que hi hagués alguna afectació s’ha de resoldre, ja que pot afectar a la nostra Salut debilitant l’energia i provocant malalties degeneratives. És el que s’anomena viure en un edifici malalt.(Per conèixer més be aquets conceptes s’adjuntarà un vídeo explicatiu)
2.      En segon lloc es medeix la quantitat d’energia que hi ha a la nostra vivenda amb un aparell anomenat biòmetra i  l’energia de l’espai és l’ unitat bovis. Perquè la nostra vivenda sigui saludable hem de tenir uns mínims d’unitats bovis sinó és quan ens pot afectar a la nostra salut .
3.      En tercer lloc i en base a un planell de la nostra vivenda, negoci... localitzarem els punts cardinals: Nord, sud, est, oest. I col·locarem sobre el planell una brújula anomenada Pa Kua, així podrem saber aon estan situats els diferents aspectes de la nostra vida: amor, salut, treball... per poda’ls potenciar, en el cas que sigui necessari. ( S’adjuntarà un vídeo per veure el procés)

Una vegada es té tota l’ informació es redacta un informe dels possibles problemes detectats per poder trobar-hi solucions. Els problemes es poden solucionar amb la col·locació de minerals (oxidianes, cuarzos..) en llocs estratègics per contrarestar geopaties. També es tenen en compte una bona distribució dels elements de la vivenda, negoci..., dels colors, decoració, plantes, aromes... És molt important crear un espai aon l’equilibri entre l’espai i les persones sigui el millor possible.
Abans hem parlat de la brújula Pa Kua, i a continuació analitzarem els kuas. Aquets kuas estan relacionats amb els punts cardinals i en cada aspecte de la nostra vida.


 Kuas


 Aquets Kuas són: Terra, Cel, Foc, Aigua, Tro, Vent, Llac i Muntanya respectivament.


Els Kuas són un llenguatge que influeix en els meridians de l’acupuntura activant els fluixes d’energia. Cadascun dels 8 kuas esta format per una combinació de línees yin (discontínues) o yang (continues) sobreposades a 3 nivells:
1.      És el cosmos (yan)
2.      És la fusió de les dos forces
3.      És la terra (yin)
Aquets kuas son armonitzadors de feng shui i es poden fer servir per:
1.      Fer exercicis d’armonització
2.      Deixar-ho en un lloc aprop del cos durant la nit.
3.      Situa’l en l’àrea que correspon a casa, segons brújula Pa kua.


Si voleu coneixia el vostre kua heu de fer el següent:
Agafem les dues darreres xifres de la nostra data de naixement i les sumem
Exemple: 1964   6+4=10 o sigui 1 o 1968   6+8=14 o sigui 1+4=5
En el cas dels homes li restem al resultat 10 i a les dones li sumem 5.
A cada kua li correspon un número, que serà el nostre després de fer els càlculs.(observeu els kuas  anteriors i dibuixeu el vostre)
1.      Terra: 2
2.      Cel : 6
3.      Foc : 9
4.      Tro : 3
5.      Vent : 4
6.      Llac : 7
7.      Muntanya : 5 en cas homes i 8 en dones.

El feng shui és una disciplina cada vegada més utilitzada per arquitectes, decoradors, constructors... per crear vivendes cada vegada més saludables.El fet de viure en un lloc saludable ens ajudarà a estar millor amb nosaltres mateixos i envers als altres.