martes, 12 de mayo de 2015

REFLEXIONS


Fa uns dies vaig llegir una carta en castellà que va escriure una metgessa dirigida als ministres d’agricultura i sanitat i traduiré literalment al català. Suposo i espero que tots puguem pensar i reflexionar sobre la mateixa. Moltes vegades ens preguntem el perquè de tantes malalties, al·lèrgies, intoleràncies… que en la majoria de vegades tenen desconcertats als metges i que la medicina natural intenta donar solució, però també resulta difícil trobar-la. Sabem que en medicina 2 més 2 no sempre sumen 4.

Llegiu aquesta carta amb atenció i si voleu deixar algun comentari ho podeu fer.

“Srs. Ministres:
Com a metge em preocupa moltíssim les conseqüències de la cria massiva d’animals que son tractats amb antibiòtics i hormones per augmentar la seva velocitat de creixement. Aquets fet esta repercutint greument a la salut de les persones que consumeixen aquests animals. Els metges veiem cada dia com les infeccions bacterianes son cada cop més resistents a l’acció dels antibiòtics, i això vol dir vol dir que tenim menys mitjans per tractar infeccions inicialment banals.

Amés la cria intensiva d’animals suposa un tracta cruel per ells. I el més trist es que part de la carn produïda acaba a la brossa perquè produïm més del que consumim.
Em preocupa també la contaminació del medi ambient que comporten aquests tipus de granges i que a la llarga acaba perjudicant també la salut de les persones.

I afegeixo el darrer punt l’ús massiu d’hormones junt els pesticides usats a l’agricultura intensiva que estan incrementant els càncers hormonodependents i fan que les nostres filles tinguin un desenvolupament precoç i augmentin els riscos que portin malalties associades a les hormones.

Per tot això els hi demano que reflexionin i es posin d’acord en un marc regulatori fort per prohibir l’ús preventiu d’antibiòtics en l’àmbit de la ramaderia i que implementin mecanismes sòlids perquè tant els veterinaris com les empreses d’alimentació i ramaderia compleixin amb aquestes lleis.
Atenguin la veu de la consciència abans de prendre decisions que acabin perjudicant el futur de les noves generacions d’avui en dia.”
Reflexionem