lunes, 4 de febrero de 2013


EL SISTEMA INMUNITARI


Que es?


Es un conjunt d’òrgans, teixits , cèl·lules i productes derivats d’aquestes cèl·lules que es troben distribuïdes per tot l’organisme.
Els òrgans que formen part del sistema immunitari es denominen limfoides i son:

1.      Amígdales (vegetacions) i adenoides: Filtren i destrueixen les bactèries que entren per la boca.
2.      El timo: Regula el creixement infantil e influeix en el desenvolupament dels osos, glàndules genitals i funcions nervioses.
3.      L’apèndix: Neteixa , produeix enzims  i llibera hormones a la sang.
4.      La medul·la ósea: S’encarrega de la formació dels glòbuls roixos i blancs.
5.      La melsa: Esta al costat del pàncrees, diafragma i ronyó i s’encarrega de destruir cèl·lules de la sang velles i produir-ne de noves.
6.      Ganglis limfàtics: Els tenim en tres llocs diferents:
·         Cervical: Evita infeccions de la boca, nas i oïdes.
·         Axil·lar: Protegeixen extremitats superiors.
·         Inguinal: Per protegir extremitats inferiors.
7.      Les plaques de Peyer de l’intestí i vasos limfàtics: Filtren agents patògens.


Cóm actua


Podríem dir que és com una guerra eon hi ha els bons i els dolents, llavors el sistema immunitari lluita contra els dolents per poder ven-se’ls.
Per aixó és tant important que el seu funcionament sigui correcte, ja que d’això dependrà la supervivència de l’organisme. Els enemics(antígens) contra els que el sistema immunitari ha de lluitar son uns 109 tipus diferents.
Pensem que el sistema immunitari té memòria, per això pot reconèixer fàcilment quan un mateix antigen torna a atacar.
El sistema immunitari també pot emmalaltir i unes de les malalties s’anomenen immunodeficiències que fan augmentar el número i la gravetat de les infeccions.
D’altres vegades el reconeixement de les pròpies és erroni i les considera estranyes i el que fa és reaccionar en contra d’elles donant lloc a malalties autoimmunes com el lupus o l’artritis reumatoide.
També les alteracions de les seves funcions produeix malalties com les  al·lèrgies. És a dir que en una malaltia al·lèrgica el que s’altera és el sistema immunològic i majoritàriament les malalties d’aquest tipus es tradueixen en problemes respiratoris, digestius i de pell.