martes, 12 de febrero de 2013


GUIA DE FLORS DE BACH


La teràpia floral de Bach és una teràpia holística que té en compte la salut de la persona, el seu estat d’ànim, personalitat i forma d’enfrontar-se als problemes.
Aquesta teràpia consta de 38 efusions naturals extretes de flors silvestres de Gales (Gran Bretanya) que tenen propietats curatives.
Segons Bach hi han 7 famílies dins el grup de remeis i per cada família es recomanen una sèrie de remeis diferents que veurem a continuació:
1.      Per la Po
·         Aspen
·         Mimulus
·         Rock Rose
·         Cherry Plum
·         Red Chesnut
2.      Per l’ incertesa
·         Cerato
·         Gentian
·         Gorse
·         Hornbeam
·         Scleranthus
·         Wild oat
3.      Per lluitar contra el desinterès
·         Clematis
·         Chesnut bud
·         Honeysuckle
·         White chesnut
·         Mustard
·         Olive
·         Wild rose
4.      Per la soledat
·         Impatients
·         Heather
·         Water violet
5.      Per l’hipersensibilitat
·         Agrimony
·         Centaury
·         Walnut
·         Holly
6.      Per el desconsol
·         Crap Apple
·         Elm
·         Larch
·         Oak
·         Pine
·         Star og Bethlem
·         Willow
7.      Contra l’excessiva preocupació
·         Beech
·         Chicory
·         Rock wáter
·         Vervain
·         VineAmès de les 38 eséncies n’hi ha una que consta d’una fórmula combinada que es el Rescue remedy o rescate que el que fa és suavitzar les crisis, emergències, caigudes, nervis , males noticies, dols, imprevistos. Cóm diu la paraula es pren en situacions crítiques de la persona. La composició del rescate és:
·         Star of Bethlem per el shock
·         Rock rose per el terror
·         Cherry Plum per la pèrdua de control
·         Impatients per la irritabilitat I agitació
·         Clematis per la debilitat

Una vegada s’analitzi la situació de cada pacient es decidirà la flor que sigui més adient en cada cas.
Per regla general la dosis que es pren és de 4 gotes 4 vegades al dia.