lunes, 21 de marzo de 2016

LA HOMEOPATIA


El dia 2/3/2016 apareixia la noticia que el Máster en medicina homeopàtica ja no s’impartiria més a UB per manca d’evidència científica. Voldria dedicar aquest capítol del bloc per defensar aquesta medicina alternativa, la homeopatia.
Amés us convido a veure el boicot real que hi ha actualment a persones molt enteses en aquesta i altres matèries com el Sr. Josep Pàmies  a qui se li ha prohibit fer una xerrada de la homeopatia en un teatre. 

D’on prové la homeopatia

El nom prové del greg homois(similar) i pathos(malaltia) i fa referència al sistema de medicina alternativa que utilitza remeis que no porten ingredients químicament actius.
Va ser desenvolupat per metge Christian Friedich a finals  s XVIII i principis s XIX. Ell subministrava substàncies vegetals, animals i minerals a persones sanes obtenint una sèrie de reaccions físiques, psíquiques de cada persona. Li va anomenar patogènesis.

Els sintomes es divideixen en:
1.      Locals: Part concreta del organisme
2.      Generals: A tot el cos
3.      Mentals: A nivell psíquic

Es tracta de considerar a la persona en la seva totalitat i que es produeixi una reacció natural que estimularà el medicament homeopàtic que es curi(en dosis petites)


Els principis bàsics
1.      Llei de la similitud
Tota substància activa administrada a una persona sana li provoca trastorns i sintomes que li poden pasar a una altra persona malalta administrant-li la mateixa substància.
2.      Llei de la infinitesimalitat
Quan menor sigui la dosis de la substància que administrem més eficaç serà la reacció.
3.      Llei de l’ individualització
Cada persona respon d’una manera diferent davant la malaltia, encara que dues persones tinguin els mateixos sintomes. Per això cada medicament s’adapta a cada malalt.


Origen dels medicaments

1.      Ceps naturals: Més o menys 1500 espècies vegetals(90% exòtiques)
2.      Ceps minerals: Sals naturals, metalls..
3.    Ceps origen animal: Procedents d’animals vius, verins de serps i secrecions naturals d’animals
4.      Ceps d’origen microbià


Tipus de receptes
1.      Simples: Un únic remei
2.      Compostes: Varis remeis
3.      Especialitats: Líquids, via oral


Formes de prendre-la
1.      Grànuls
2.      Gotes
3.      Pols
4.      Ampolles bevibles
5.      Supositoris
6.      Pomades


Tractaments
1.      Problemes d’oïdes
2.      Problemes digestius
3.      Problemes cardiovasculars
4.      Problemes Articulars
5.      Problemes Urológics
6.      Problemes Ginecològics
7.      Problemes dermatològics
8.      Problemes neurològics
9.      Problemes oftalmològics
10.  Problemes pediàtrics
11.  Problemes psiquiàtrics
12.  Problemes endocrinológics
13.  Problemes de disminució de defenses
      
    Us recomano que entreu al facebook i busqueu Josep Pamies i veureu el boicot que li fan a un teatre per parlar de la homeopatia