domingo, 2 de octubre de 2011


ELS ALCALOIDES (EXCITANTS MODERNS)
Començarem amb una petita història. L’escriptor Honorat de Balzac va fer un tractat anomenat “Els excitants moderns” entre els anys 1799-1850 a París. En aquell temps hi havien moltes guerres i en una d’elles i en temps de govern anglès l’exèrcit van condemnar a 3 individus i els van deixar triar entre ser penjats o viure exclusivament l’un del té, l’altra del cafè i l’altra de la xocolata. Ells van triar fer l’experiment.
El que va viure de la xocolata va morir al cap de 8 mesos, desfet i devorat pels cucs.
El que va viure del cafè va viure 2 anys i va morir com si estès calcinat.
El que va decidir viure del te va viure 3 anys, però va quedar prim i consumit, es podia veure a través seu.
Els alcaloides són òxids metàl·lics solubles a l ‘aigua que tenen una reacció bàsica)
Les plantes que contenen alcaloides són:
-cafè: cafeïna
-te: teina
-tabac : nicotina
-cacau: teobromina
-coca: cocaïna
-cola: diversos alcaloides.
A continuació analitzarem una sèrie de substàncies i anomenarem els seus alcaloides:
1.      Cafè
·         Cada tassa conté 0.25 grams de cafeïna
·         Porta al quitrans i un percentatge més elevat de purines que la carn o el peix, aquestes generen àcid úric i cansen els ronyons.
·         Afecten al  sistema nerviós, provoquen insomni, tremolons, al·lucinacions, eleva la temperatura del cos, afecta al ritme cardíac i l’àcid que porta disminueix les secrecions gàstriques.
2.      Cafè amb llet
·         Ocupa massa temps a l’estómac, i en conseqüència és de mal digerir i obliga al fetge a treballar més del compte.
·         El seu consum excessiu pot provocar malalties hepàtiques.
3.      Te
·         Els tes que es prenen més son: el negre i el verd, és més aconsellable prendre el verd, ja que no pateix tanta fermentació tòxica com el negre.
·         Conté alcaloides com : taina, cafeïna ( més que el Cafè )
I alt percentatge de purines, i quan parlem de purines vol dir que són substàncies que provoquen àcid úric i gota.
·         El te provoca: Desequilibri i destrucció del sistema nerviós, pèrdua d’energia, acceleració del ritme cardíac i tot això es transforma en cansament, inestabilitat nerviosa, insomni i irritabilitat.
4.      Cacau i xocolata
·         El cacau al igual que la xocolata té un alt percentatge de purines. I  a més a més la xocolata té l’alcaloide de la teobromina.
·         La xocolata té la fama de ser nutritiva i així és, però no se’n pot abusar, sobretot els nens, ja que els altera l’equilibri, que és fràgil en aquestes edats.
·         Pot provocar insuficiències digestives i restrenyiment.
·         És incompatible, digestivament parlant, amb el resta dels aliments.
5.      Coca-Cola
·         Consta de la coca, que és un arbre procedent dels Andes d’on s’extreu l’alcaloide clorhidrat de cocaïna, que es fa servir per la fabricació de certs medicaments.
·         La cola creix a l’Africa tropical i els seus alcaloides són: cafeïna, teobromina, xantina i tamíns.
·         Conté àcid fosfòric i més cafeïna que el cafè i l’altra substància, que és secreta, però no per això és més bona.
·         L’excés de Coca-Cola pot provocar llagues d’estómac.
·         La Coca-Cola provoca: taquicàrdies, reducció de les facultats digestives, acidesa d’estómac, estrenyiment i desequilibri del sistema nerviós.
6.      Mate
·         Beguda margant, consumida a Brasil i Argentina
·         Conté alcaloides que es converteixen en excitants neuromusculars.
·         Provoca: sequedat de boca, dolors gàstrics, somnolència i pot provocar anorèxia.
7.      L’alcohol
·         L’alcohol no serveix de res, no té cap benefici sinó tot el contrari, podríem dir que junt  amb el tabac són les substàncies més mortíferes de la nostra societat. I desgraciadament massa consumides entre la joventut, que inconscientment s’estan enverinant a poc a poc. A la llarga pagaran amb escreix aquest excessos.
·         Els seus afectes són molt diversos: trastorna la sensibilitat del gust i l’olfacte, disminueix la capacitat de visió i audició, trastorna el sistema motriu, perjudica el sistema digestiu i el fetge, perjudica els ronyons, l’aparell circulatori, altera les facultats mentals.
·         Hem de tenir en conte que a partir de 5 grams/l podem arribar al coma o la mort.