jueves, 16 de julio de 2015

SALUT I CANVI CLIMÀTIC


El canvi climàtic és l’increment global de la temperatura de la terra degut a l’augment de la concentració a l’atmosfera de gasos amb efecte hivernacle generats per activitats humanes.
Els efectes sobre la salut son:
1.      Efectes directes: Augment de la freqüència e intensitat de fenòmens com inundacions, tempestes, ciclons, incendis…
2.      Efectes indirectes:
·         Increment de la freqüència de malalties respiratòries degut al canvi de la qualitat i nivells de pol·len.
·         Increment de malalties d’origen alimentari i transmeses per l’aigua.
·         Canvis a la distribució geogràfica, estacionalitat i malalties infeccioses.
·         Desplaçaments demogràfics de les poblacions afectades a entorns urbans a causa del medioambient, la pèrdua de terres i les inundacions.


Segons les darreres investigacions la fusió del àrtic amenaça les costes espanyoles i més concretament  Benidorm, Sant Sebastià i la Manega del Mar Menor.

Cada augment d’un centímetre del nivell del mar equival a perdre 1 m. de platja. Això vol dir que el complert desglaç de l’àrtic provocaria un augment de 7 m. del nivell del mar i una regressió de 700 m de les platges

Aquesta pujada del nivell del mar tindrà uns costos indirectes de 17.000 milions d’euros anuals el 2100.

Els estudis diuen que l’àrtic s’escalfa dues vegades més ràpid que qualsevol altra lloc del planeta i entre el 2004 i 2008 va perdre una superfície de gel polar equivalent a 3 vegades la superfície d’Espanya.

A Espanya es preveu un augment de temperatura d’entre 5 i 8 graus aquest segle amb menys precipitacions i un increment d’intensitat de les onades de calor.
Amés un país com el nostre que viu del turisme tant l’estiu com l’hivern amb l’esqui o de l’indústria del vi seria catastrófic.

El canvi climàtic actualment afecta més a paisos en vies de desemvolupament ja que les seves economies se subsistencia es basen en un altissim porcentatge de la població que treballa al camp i viuen de l’agricultura.


           LLavors reflexionem i actuem!!!!!!!