miércoles, 26 de abril de 2017

LA DIAFREOTERAPIA

Aquesta teràpia contempla el cos com un tot i que esta influït per les nostres emocions i forma de vida. El  que intenta és sanar-lo junt a ment i sentiments. El que es pretén és armonitzar al pacient a través d’un treball corporal, alliberant tensions, prenent consciència del cos i recobrant l’expressió que es guarda a la seva memòria per recuperar la salut i la nostra identitat.

Es basa en que el cos es moldeixa segons es va adoptant tant física com psíquicament al mitjà en el que vivim, produint un bloqueig inconscient en algunes parts del cos amb l’objectiu d’inhibir informacions conflictives o evitar l’aparició de determinats sentiments.

Segons aquesta teràpia això causa pèrdua de flexibilitat, naturalitat  en el moviment, capacitat de reacció en els imprevistos i desconnexió en les àrees de la memòria.

Llavors el que  busca aquesta teràpia és la reconexió del pacient amb aquestes àrees perdudes del seu cos i de la memòria emocional i fer-lo conscient de tota la seva realitat, tant física com emocional. Amb el treball corporal es busca realitzar un moviment que equilibri la postura, l’estat emocional i el pensament que aconsegueixi la sanació del pacient en totes les seves àrees.


                                                                                    Tècniques

Utilitza el mètode Mèzières(treball postural integral), estiraments, correcció de les compensacions posturals, massatge dels músculs. La tècnica principal és la respiració diafragmàtica perquè considera el diafragma com centre físic i emocional de la mobilitat o fixació de tots els punts. Això ajuda als desbloquejos de tensions mitjançant el sospir, sons, paraules i somriures, plors o crits.Beneficis
·         Allibera cadenes musculars
·         Relaxa tensions internes
·         Alivia o acaba amb les migranyes
·         Millora el trànsit digestiu
·         Per trastorns circulatoris
·         Regula el son i combat l’ insomni
·         Redueix l’estrès i l’ansietat