lunes, 23 de mayo de 2016

LES DROGUES I ELS SEUS EFECTES

Tabac

És un estimulant. Esta composat per nicotina (16%) i alquitrà(84%). Quan fumem absorbim el 30% i el 70% es queda a l’ambient. En el filtre hi han molts components nocius.

Efectes a curt termini: Grip, cansament, sudoració, mal alè..
Efectes a llarg termini: càncer (pulmó, laringe, boca)


Cocaïna

És un estimulant. Es consumeix inhalant, fumant o injectant. I és molt adicitiu. Els primers temps produeix sequedat al nas i boca, plaer ,eufòria …

Efectes a curt termini: Hiperactivitat, insomni, vòmits
Efectes a llarg termini: Paranoies, danys irreparables al nas i mort per problemes cerebrals i vasculars..


Drogues de disseny(èxtasis, mda, ghb..)

Estimulant. Normalment es pren en pastilles, càpsules. Els efectes duran entre 4 i 8 h.

Efectes a curt termini: Cansament, depressió, insomni..
Efectes a llarg termini: Danys greus al fetge, ronyó, cervell i fins i to la mort.
Amfetamines

Estimulant. Es pren en pastilles o ampolles. Efectes durant 10h.

Efectes a curt termini: Tensió, ansietat, cansament..
Efectes a llarg termini: Deliris, al·lucinacions, infart, esquizofrènia i la mort


Metamfetamines(crank, speed..)

Estimulant. Semblants a les amfetamines però més perilloses. Es fuma escalfada amb paper d’alumini o injectada. Els efectes duran de 3 a 5 h.

Efectes curt termini: Augmenta pressió arterial, el sucre a la sang, insomni, tremolors..


Crack

Estimulant. Derivat de la cocaïna en forma de cristall

Efectes a curt termini: Inestabilitat, mals de cap, palpitacions..
Efectes a llarg termini: Hipertensió, tremolors, paranoia..Esteroides

Estimulant. Es pren en pastilles, xarops o ampolles. Els efectes son eufòria, agressivitat, augment de la masa muscular i de pes.

Els efectes a curt i llarg termini: Llagues, hipertensió, derrames cerebrals..


Alcohol

Desinhibició, relaxació, alegria..

Efectes a curt termini: borratxera, pèrdua d’equilibri, confusió..
Efectes a llarg termini: cirrosis, hepatitis, anèmia, càncer..


Heroïna

Depressor del organisme. Pot ser de forma injectada, inhalada, fumada. És molt additiva.

Efectes a curt termini: llagrimeig, sudoració, tremolors, taquicàrdia, hipertensió, deshidratació i pot provocar la mort
Efectes a llarg termini: Deteriorament mental greu, anorèxia, sida.


Cànnabis (Marihuana i Hachis)

Al·lucinogen. Es consumeix fumat en una cigarreta i també es pot menjar.

Efectes a curt termini: ansietat, atacs de pànic, augment ritme cardíac..
Efectes a llarg termini: Facilitat contraure malalties, impotència sexual, esquizofrènia..


LSD

Al·lucinogen. Per via oral. Els efectes poden durar més 12 h.

Efectes a curt termini: acceleració dels pensaments, col·lapse, visualització..
Efectes a llarg termini: Flashback,intoxicacions i la mort.


Cachimba o shisha

Persones molt joves estan consumint aquesta droga pensant que no és tant perjudicial com d’altres però s’equivoquen. El 25% és tabac barrejat amb mel i fruits. S’inhala i és semblant a una pipa típica del Marroc.

Efectes: Càncer, bronquitis crònica, problemes cardiovasculars. L’efecte d’una cachimba sencera equival a fumar 2 paquets de cigarretes i conté el monòxid de carboni equivalent de 15 a 52 cigarretes.

REFLEXIONS
·         Realment val la pena jugar-se la vida per unes hores de plaer?
·         La vida és molt curta, no l'escurcem més. Siguem intel·ligents.


DROGUES NO, GRACIES