lunes, 30 de marzo de 2015

LA DIAFREOTERPIA


La diafreoterpia és un sistema terapèutic somato-psico-emocional que tracta la salut de forma integral i  en ser humà es composa del equilibri del cos, pensament i emoció, que tots canviïn conjuntament.
Llavors a través d’un treball corporal el que es pretén és alliberar les tensions prenent una consciencia corporal profunda i recobrant l’expressió guardada a la memòria corporal per recuperar la salut i la nostra identitat.


En què es basa

Parteix de la base que el cos es moldeixa segons es va adaptant tant física com psíquicament al mitjà que vivim, produint-se un bloqueig inconscient en algunes parts del cos amb l’objectiu d’inhibir informacions conflictives o evitar l’aparició de determinats sentiments. Tot això fa que hi hagui una pèrdua de flexibilitat, naturalitat en el moviment, capacitat de reacció en els imprevistos i desconnexió amb àrees de la memòria.
Aquesta teràpia busca la reconexió del pacient amb aquestes àrees perdudes i de la memòria emocional i fer-la conscient  de tota la seva realitat, tant de les sensacions físiques com l’estat emocional.
Amb el treball corporal es busca realitzar un moviment que equilibri la postura i la sanació del pacient.


Tècniques

El mètode Mézières (treball postural integral), estiraments, correcció compensacions posturals i massatge per els músculs.També tècnica de la respiració del diafragma, ja que és el punt principal per poder desbloquejar a través de sospirs, sons, paraules, somriures, plors  i crits.

                                                                     
En que ens pot ajudar
1.      Allibera les cadenes musculars
2.      Relaxa tensions internes
3.      Alivia o acabar amb les migranyes
4.      Millorar el trànsit digestiu corregint problemes de restrenyiment i digestius
5.      Soluciona trastorns circulatoris
6.      Regula la son i combatre l’ insomni
7.      Reduir l’estrès i l’angoixa
Amb aquesta teràpia es pot aconseguir major consciencia que permet a la persona descobrir perquè té problemes amb la parella, perquè se li escapen els diners de les mans…